Wieści od Dira Mortis

Dira_Mortis_photo28 grudnia na naszym oficjalnym profilu Facebook (https://www.facebook.com/diramortis/premiera dawno zapowiadanego już klipu do utworu „Self-Destructive Salvation” z naszej ostatniej płyty „Psalms of Morbid Existence”. W trakcie prac nad obrazem, nasza koncepcja znacząco się rozrosła, a ujęcia powstały w kilku miejscach w Polsce, m.in. w Warszawie i Krakowie. Z tego m.in. względu czas realizacji teledysku „nieco” się wydłużył. Ponadto, utwór do którego nakręciliśmy klip jest najdłuższym jaki dotychczas skomponowaliśmy, dlatego stworzenie warstwy wizualnej do niego wymagało ciężkiej pracy, tym bardziej, że w muzyce ekstremalnej do tak długich utworów rzadko realizuje się wideo.

Obraz nawiązuje do ludzkiej natury w którą wpisana jest żądza władzy i dominacji nad drugim człowiekiem, dość przyziemne aspekty ludzkiego bytu. Jest też miejsce na chwilę refleksji i przemiany, która z reguły przychodzi u kresu życia albo nigdy. Interpretację zostawiamy widzom.
Obraz został zrealizowany przy współpracy z Rafałem Chmielewskim z Shock Studio (https://www.facebook.com/SHOCKstudio1/) oraz znakomitą fotograf Alicją Reczek (https://www.facebook.com/AlicjaReczekWhiteAlice/). Serdecznie dziękujemy naszym aktorom, którzy wystąpili w klipie, Gracji (https://www.instagram.com/grrracja/) oraz George-Model (https://www.facebook.com/George-Model-273988486448591/). Dziękujemy również Uappie z Terrordome/Deathreat za przestrzeń i pomoc organizacyjną oraz tym wszystkim, którzy w mniejszy lub większy sposób przyczynili się do powstania tego teledysku.

Tymczasem koncentrujemy się na przygotowaniach do nagrań nowej płyty i mamy nadzieję, że zobaczymy się przy okazji koncertów.  

 
——————————————————————————————————
 
News from Dira Mortis
 
On December 28th, expect on our official Facebook profile (https://www.facebook.com/diramortis/), the premiere of the long-awaited video for the song „Self-Destructive Salvation” from our last album „Psalms of Morbid Existence”. During the work on the clip, our concept has grown significantly, and the shots were created in several places in Poland, e.c. in Warsaw and Krakow. Because of this, the time of making the music video has lengthened. Also, the song to which we made the clip, is the longest we have ever composed, so the creation of its visual layer required hard, long-term work. In extreme music, videos for such long songs are rarely recorded.
The music video refers to human nature, it’s desire for power and domination over another human being, quite mundane aspects of human existence. There is also a place for a moment of reflection and change, which usually comes to the end of life or never. We leave the interpretation to you.The video was made in cooperation with Rafał Chmielewski from Shock Studio (https://www.facebook.com/SHOCKstudio1/) and excellent photographer Alicja Reczek (https://www.facebook.com/AlicjaReczekWhiteAlice/). Big thanks to our actors who appeared in the video, Gracja (https://www.instagram.com/grrracja/and George-Model (https://www.facebook.com/George-Model-273988486448591/). We also thank Uappa of Terrordome/Deathreat for space and organizational help and for all those who have contributed to the creation of this music video.

Meanwhile, we are concentrating on preparing for the new recordings and we hope to see You during the concerts.  

Możliwość komentowania jest wyłączona.