CHRIST AGONY Darkside

unnamedDrugi akt współpracy z Christ Agony odsłania album Darkside. Pierwotnie wydany w 1997 roku wywołał niemałe zamieszanie przedstawiając inne oblicze zespołu. Black Metal tym razem został połączony z duża dawką elektroniki i dark ambient. Nie ma to jednak wpływu na odbiór muzyki którą w dalszym ciągu przenosi nas w mroczne mistyczne rejony. Album został wydany z dodatkowym CD pod nazwą Darkness która zawiera niepublikowane nagrania z sesji lub przygotowań do sesji. Dziewięć dodatkowych nagrań z których cześć został ponownie nagrana, zrekonstruowana, odtworzona ze starych zapisów. To dodatkowe 50 minut które doskonale wzbogaca i uzupełnia mroczną aurę albumu. Wydanie w standardowym pudełku, dwa złote CD, wszystkie kopie ręcznie numerowane.
Data wydania: 10.11.2018
Format: 2 x złoty CD
Nakład: bez limitu

Odsłuch : https://oldtemple.bandcamp.com/album/christ-agony-darkside

________________________________

Second act of our collaboration with the Christ Agony band ends up with a remake of the Darkside album. Originally released in 1997 the album caused quite a commotion revealing a different face of the band. Black Metal got combined here with a big deal of electronics and dark ambient. It does not influence reception of the music itself it still takes you to its dark and mystic domain. This time the album has been released with an extra CD titled Darkness which among the others consists of unpublished recordings from the recording session. Nine additional songs which partly got rerecorded, reconstructed and recovered from old works. It all makes 50 extra minutes which enrich and enhance dark aura of the album. Released in a standard box, two golden CDs, all the copies numbered manually.
Release date: 10.11.2018
Format: 2 x gold CD
Edition: without limit

Listen : https://oldtemple.bandcamp.com/album/christ-agony-darkside

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.